กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนารูปแบบการวัดผล ประเมินผลการจัดการศึกษา  โดยจัดทำข้อสอบ Pre-O net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และ ชั้นมัํธยมศึกษาปีที่ 3  ด้วยรูปแบบ Online   ซึ่งจะนำไปใช้ทดสอบในวันที่  25 – 26 ธันวาคม  2565 นี้


 

Scroll to Top