ข่าวกิจกรรมเขต

วิดีทัศน์การดำเนินงานของชมรมครูภาษาไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตัวแทนชมรมครูภาษาไทย สพป.ขอนแก่น เขต ๔ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการอบรมพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนสอนด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทยสำหรับครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓-๔ ระหว่างวันที่ ๓-๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

คณะศึกษานิเทศก์ ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการจัดสอบ RT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

  เมื่อวันที่  20  กุมภาพันธ์  2566  คณะศึกษานิเทศก์  ไ …

คณะศึกษานิเทศก์ ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการจัดสอบ RT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 Read More »

ประชุมคณะทำงานจัดทำข้อสอบ Pre-O net รูปแบบ Online

      กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จั …

ประชุมคณะทำงานจัดทำข้อสอบ Pre-O net รูปแบบ Online Read More »

ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมเสาร์หรรษากับครอบครัวภาษาไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยชมรมครูภาษาไทยร่วมกับสถาบันภาษาไทย สพฐ.

Mou โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในงานมหกรรม “รวมพลคน TO BE อำเภอน้ำพอง”

บ่าย วัน พุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 นายชาญกฤต น้ำใจดี ผอ …

Mou โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในงานมหกรรม “รวมพลคน TO BE อำเภอน้ำพอง” Read More »

การอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบออนไลน์ การใช้งานคลังสื่ออิเล็กทรอนิกส์ OBEC CONTENT CENTER

วันที่  2 กันยายน 2565  ท่านชาญกฤต  น้ำใจดี  ผอ.สพป. ขอ …

การอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบออนไลน์ การใช้งานคลังสื่ออิเล็กทรอนิกส์ OBEC CONTENT CENTER Read More »

22 – 24 สิงหาคม 2565 กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษ

22 – 24 สิงหาคม 2565 สพป.ขอนแก่น เขต 4 จัดกิจกรรม …

22 – 24 สิงหาคม 2565 กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษ Read More »

Scroll to Top