กลุ่มโรงเรียนหนองโนห้วยโจด

รหัส SMIS โรงเรียน
40040121 ไทยรัฐวิทยา 34 (บ้านกุดโง้ง)
40040122 บ้านโคกกลาง
40040124 บ้านป่าติ้ว
40040125 หนองโนวิทยาคาร
40040126 ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด
40040127 บ้านนาฝาย
40040128 บ้านโนนสังป่ารัง
40040129 บ้านโสกเสี้ยวแสนสุข
40040130 ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด(สาขาหนองแสงวิทยา)
40040131 ศิลาโป่งคำ
Scroll to Top