กลุ่มโรงเรียนบัวเงินพังทุย

รหัส SMIS โรงเรียน
40040025 บ้านนาฝายเหนือ
40040026 บ้านโนนแดงโคกเล้า
40040027 บ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์
40040028 บ้านหนองกุงขี้ควง
40040029 บ้านหนองแวง
40040030 บ้านโคกใหญ่
40040031 บ้านคำจั่น(ปาสานะเตนุสรณ์)
40040032 บ้านคำบอนวิทยา
40040033 บ้านดงเย็น
40040045 บ้านหินลาด
40040046 บ้านหัวบึง
40040047 บ้านกุดพังทุย(คุรุราษฎร์ศึกษา)
40040049 บ้านนาขาม
Scroll to Top