ภารกิจ ผอ.กลุ่ม

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ชมรมฟุตบอล สพป. ขอนแก่น เขต 4

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566… ดร.ชาญกฤต น้ำใจดี ผอ.สพป. …

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ชมรมฟุตบอล สพป. ขอนแก่น เขต 4 Read More »

การนิเทศติดตามการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 3

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 ดร.ชาญกฤต  น้ำใจดี  ผอ …

การนิเทศติดตามการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 3 Read More »

การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผู้สมควรได้รับเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2566

วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 ดร.ชาญกฤต  น้ำใจดี  ผอ. ส …

การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผู้สมควรได้รับเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2566 Read More »

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.             …

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน Read More »

การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 นายชาญกฤต น้ำใจดี ผอ. สพป. ข …

การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 Read More »

คณะศึกษานิเทศก์ ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการจัดสอบ RT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

  เมื่อวันที่  20  กุมภาพันธ์  2566  คณะศึกษานิเทศก์  ไ …

คณะศึกษานิเทศก์ ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการจัดสอบ RT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 Read More »

ประชุมคณะทำงานจัดทำข้อสอบ Pre-O net รูปแบบ Online

      กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จั …

ประชุมคณะทำงานจัดทำข้อสอบ Pre-O net รูปแบบ Online Read More »

กิจกรรมเปิดชั้นเรียน ครั้งที่2 ณ ห้องเรียนระดับชั้นอนุบาล ร.ร.บ้านคำบอนคุรุราษฏร์บำรุง

Scroll to Top