ภารกิจ ผอ.กลุ่ม

วันที่ 22 มีนาคม 2567 ประชุมศึกษานิเทศก์ ประจำเดือนเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน และวางแผนขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2567

วันที่ 22 มีนาคม 2567 ประชุมศึกษานิเทศก์ ประจำเดือนเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน และวางแผนขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2567 Read More »

วันที่ 10 มกราคม 2567 เวลา. 09.00 น. นายสันติ จ้ำแพงจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ ร่วมกันนิเทศออนไลน์โรงเรียนในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 4 ครั้งที่ 10 หัวข้อ การพัฒนากการเรียนการสอน ร่วมกับห้องเรียนคุณภาพ

วันที่ 10 มกราคม 2567 เวลา. 09.00 น. นายสันติ จ้ำแพงจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ ร่วมกันนิเทศออนไลน์โรงเรียนในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 4 ครั้งที่ 10 หัวข้อ การพัฒนากการเรียนการสอน ร่วมกับห้องเรียนคุณภาพ Read More »

การประชุมศึกษานิเทศก์ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำเดือนธันวาคม 2566

การประชุมศึกษานิเทศก์ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำเดือนธันวาคม 2566 Read More »

การประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 14/2566 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ”เรียนดี มีความสุข”

วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 นายชาญกฤต น้ำใจดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 ประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 14/2566 ณ หอประชุมพระธาตุปรางค์กู่ โดยมี รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 ผู้อำนวยการกลุ่ม เข้าร่วมประชุม โดยเน้นย้ำการขับเคลื่อนนโยบาย “ห้องเรียนคุณภาพ” เพื่อให้สอดคล้องและ ตอบโจทย์กับนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ของท่าน พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนำสถานศึกษาในสังกัดขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติโดยพร้อมเพรียงกัน โดยขับเคลื่อนตามรูปแบบการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสู่องค์กรสมรรถนะสูง

การประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 14/2566 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ”เรียนดี มีความสุข” Read More »

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ชมรมฟุตบอล สพป. ขอนแก่น เขต 4

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566… ดร.ชาญกฤต น้ำใจดี ผอ.สพป.

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ชมรมฟุตบอล สพป. ขอนแก่น เขต 4 Read More »

การนิเทศติดตามการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 3

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 ดร.ชาญกฤต  น้ำใจดี  ผอ

การนิเทศติดตามการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 3 Read More »

การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผู้สมควรได้รับเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2566

วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 ดร.ชาญกฤต  น้ำใจดี  ผอ. ส

การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผู้สมควรได้รับเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2566 Read More »

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.            

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน Read More »

การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 นายชาญกฤต น้ำใจดี ผอ. สพป. ข

การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 Read More »

คณะศึกษานิเทศก์ ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการจัดสอบ RT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

  เมื่อวันที่  20  กุมภาพันธ์  2566  คณะศึกษานิเทศก์  ไ

คณะศึกษานิเทศก์ ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการจัดสอบ RT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 Read More »

Scroll to Top