กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ท่านว่าที่ร้อยตรีปัญมาสน์ มาศนพคุณรัตน์ เป็นประธานการประชุมศึกษานิเทศก์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 โดยมีนายสันติ จ้ำแพงจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ และคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ท่านว่าที่ร้อยตรีปัญมาสน์ มาศนพคุณรัตน์ เป็นประธานการประชุมศึกษานิเทศก์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 โดยมีนายสันติ จ้ำแพงจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ และคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 Read More »

วันที่ 22 มีนาคม 2567 ประชุมศึกษานิเทศก์ ประจำเดือนเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน และวางแผนขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2567

วันที่ 22 มีนาคม 2567 ประชุมศึกษานิเทศก์ ประจำเดือนเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน และวางแผนขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2567 Read More »

วันที่ 11 มกราคม 2567 เวลา. 09.00 น. ท่านบัญชา เสนาคูณ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ ร่วมกันนิเทศออนไลน์โรงเรียนในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 4 ครั้งที่ 11 หัวข้อ การพัฒนากการเรียนการสอน ร่วมกับห้องเรียนคุณภาพ

วันที่ 11 มกราคม 2567 เวลา. 09.00 น. ท่านบัญชา เสนาคูณ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ ร่วมกันนิเทศออนไลน์โรงเรียนในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 4 ครั้งที่ 11 หัวข้อ การพัฒนากการเรียนการสอน ร่วมกับห้องเรียนคุณภาพ Read More »

วันที่ 10 มกราคม 2567 เวลา. 09.00 น. นายสันติ จ้ำแพงจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ ร่วมกันนิเทศออนไลน์โรงเรียนในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 4 ครั้งที่ 10 หัวข้อ การพัฒนากการเรียนการสอน ร่วมกับห้องเรียนคุณภาพ

วันที่ 10 มกราคม 2567 เวลา. 09.00 น. นายสันติ จ้ำแพงจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ ร่วมกันนิเทศออนไลน์โรงเรียนในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 4 ครั้งที่ 10 หัวข้อ การพัฒนากการเรียนการสอน ร่วมกับห้องเรียนคุณภาพ Read More »

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการสอนเขียนอัตนัยและเทคนิคการอ่านจับใจความสำคัญ

วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2566  ท่าน ดร.ชาญกฤต&nbsp

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการสอนเขียนอัตนัยและเทคนิคการอ่านจับใจความสำคัญ Read More »

การประชุมศึกษานิเทศก์ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำเดือนธันวาคม 2566

การประชุมศึกษานิเทศก์ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำเดือนธันวาคม 2566 Read More »

การนิเทศออนไลน์ แนวทางการขับเคลื่อนสู่องค์กรสมรรถนะสูงและห้องเรียนคุณภาพ วันที่ 7 ธันวาคม 2566

การนิเทศออนไลน์ แนวทางการขับเคลื่อนสู่องค์กรสมรรถนะสูงและห้องเรียนคุณภาพ วันที่ 7 ธันวาคม 2566 Read More »

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้ช่วย และคณะกรรมการประเมินห้องเรียนคุณภาพ

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้ช่วย และคณะกรรมการประเมินห้องเรียนคุณภาพ Read More »

การนิเทศออนไลน์การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2566 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและห้องเรียนคุณภาพ

การนิเทศออนไลน์การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2566 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและห้องเรียนคุณภาพ Read More »

การนิเทศออนไลน์ แนวทางการขับเคลื่อนสู่องค์กรสมรรถนะสูงและห้องเรียนคุณภาพ

วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2566 ท่านดร.ชาญกฤต น้ำใจดี ผอ.สพ

การนิเทศออนไลน์ แนวทางการขับเคลื่อนสู่องค์กรสมรรถนะสูงและห้องเรียนคุณภาพ Read More »

Scroll to Top