กลุ่มโรงเรียนในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 4

โรงเรียนในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 4 มี 175 โรงเรียน แบ่งเป็นกลุ่มโรงเรียน 15 กลุ่ม ได้แก่

Scroll to Top