เอกสารงานวิชาการ

คู่มือการพัฒนาศักยภาพด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) สพฐ.

รายงานการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา ระบบการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน และการพัฒนา การเรียนรู้ที่สอดคล้องตามสมรรถนะของผู้เรียน (Assessment for Learning) เพื่อการยกระดับผล การทดสอบระดับชาติ RT, NT, O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๕

รายงานการอบรมวัดผลฯ ๓ ก.ย.๖๕

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึ …

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา Read More »

รายงานผลการจัดกิจกรรมรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่ โดยชมรมครูภาษาไทย

รายงานผลการจัดกิจกรรมรักษ์ภาษาไทย ปี๒๕๖๕_compressed

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย ปี๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่

คู่มือการแข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทย ปี๒๕

คู่มือการใช้งานระบบคลังสื่ออิเล็กทรอนิกส์ OBEC Content Center

Prezzo orosolubile viagra 50 I nuovi medici sono autori …

คู่มือการใช้งานระบบคลังสื่ออิเล็กทรอนิกส์ OBEC Content Center Read More »

เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา และการสังเคราะห์ SAR

ลิงค์ดาวน์โหลดเอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษาและแนวทางการ …

เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา และการสังเคราะห์ SAR Read More »

๖. คู่มือ เล่ม ๖ การพัฒนาทักษะการเขียนสื่อสาร (การเขียนตอบอัตนัย) ชมรมครูภาษาไทย

Scroll to Top