กลุ่มโรงเรียนกวางคำ

รหัส SMIS โรงเรียน
40040143 อนุบาลเขาสวนกวาง
40040150 บ้านโนนทองห้วยบาก
40040149 บ้านโนนสง่า
40040148 บ้านนาอ่างทอง
40040145 บ้านคำม่วง
40040146 บ้านดงเรืองประชาสรรพ์
40040147 บ้านทางพาดเขาสวนกวาง
40040139 บ้านคำนางปุ่ม
40040141 บ้านป่าหวายนั่งราษฎร์บำรุง
40040140 บ้านนาค้อ
40040142 สองห้องประชาบำรุง
40040144 โนนสว่างหนองตานา
Scroll to Top