ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมเสาร์หรรษากับครอบครัวภาษาไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยชมรมครูภาษาไทยร่วมกับสถาบันภาษาไทย สพฐ.

ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมฯ ผู้ร่วมกิจกรรมตอบคำถาม ๒๐ คนแรกจะได้รับเกียรติบัตรจากสพฐ.ทุกสัปดาห์
Scroll to Top