กลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 12 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สพท. ครั้งที่ 1 (วันที่3)

วันที่ 7 พฤษภาคม 256 […]

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)

นิเทศ ติดตามการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 1 (Day2)

10 มีนาคม 2564  ดร.ศ […]