จดหมายข่าว

การประชุมคะกรรมการตรวจสอบ และกำหนดผลงานและรางวัลดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์และบังเกิดผลดีต่อราชการเพื่อประกอบการพิจารณาจ้ดสรรวงเงินในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 1/2566 (1 เมษายน 2566)

วิดีทัศน์การดำเนินงานของชมรมครูภาษาไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตัวแทนชมรมครูภาษาไทย สพป.ขอนแก่น เขต ๔ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการอบรมพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนสอนด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทยสำหรับครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓-๔ ระหว่างวันที่ ๓-๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

Scroll to Top