การนิเทศออนไลน์การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2566 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและห้องเรียนคุณภาพ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ท่านชาญกฤต น้ำใจดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 ได้มอบหมายให้ท่านกรรณิกา ซาหยอง และท่านบัญชา เสนาคุณ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 ได้นิเทศติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนด้วยรูปแบบออนไลน์เพื่อติตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2566 และห้องเรียนคุณภาพ

Scroll to Top