ภารกิจ รอง ผอ.เขต

การนิเทศออนไลน์การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2566 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและห้องเรียนคุณภาพ

การนิเทศออนไลน์การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2566 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและห้องเรียนคุณภาพ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ท่านชาญกฤต น้ำใจดี ผอ.สพป.ขอนแ …

การนิเทศออนไลน์การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2566 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและห้องเรียนคุณภาพ Read More »

การประชุมอบรม “แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2566-2568”

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 นายบัญชา เสนาคูณ รอง ผอ.สพป.ขอนแก …

การประชุมอบรม “แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2566-2568” Read More »

การประชุมศึกษานิเทศก์ เพื่อขับเคลื่อนงานนิเทศการศึกษา

วันที่ 24 ตุลาคม 2566 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจ …

การประชุมศึกษานิเทศก์ เพื่อขับเคลื่อนงานนิเทศการศึกษา Read More »

การประชุมศึกษานิเทศก์ ประจำเดือนตุลาคม 2566

วันที่ 6  ตุลาคม  2566  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลกา …

การประชุมศึกษานิเทศก์ ประจำเดือนตุลาคม 2566 Read More »

ร่วมแสดงความยินดีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

นายบัญชา เสนาคูณ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 ร่วมแสดงความย …

ร่วมแสดงความยินดีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม Read More »

ประชุมสัมมนาวิชาการรอง ผอ.เขตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

วันที่ 27-29 สิงหาคม 2566 นายบัญชา เสนาคูณ รอง ผอ.สพป.ข …

ประชุมสัมมนาวิชาการรอง ผอ.เขตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ Read More »

Scroll to Top