ภารกิจ รอง ผอ.เขต

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายชาญกฤต น …

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน Read More »

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 11/2566 ประจำวันที่ 15 มีนาคม 2566

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายชาญกฤต น้ำใจด …

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 11/2566 ประจำวันที่ 15 มีนาคม 2566 Read More »

กิจกรรมการเปิดชั้นเรียน (Open Class) ห้องเรียน Active Learning

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 นายชาญกฤต น้ำใจดี  ผอ …

กิจกรรมการเปิดชั้นเรียน (Open Class) ห้องเรียน Active Learning Read More »

กิจกรรมการเปิดชั้นเรียน (Open Class) ห้องเรียน Active Learning

เมื่อวันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 นายชาญกฤต น้ำใจดี ผอ. สพป. …

กิจกรรมการเปิดชั้นเรียน (Open Class) ห้องเรียน Active Learning Read More »

การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (สายงานบริหารสถานศึกษา)

เมื่อวันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 นายชาญกฤต น้ำใจดี ผอ. สพป. …

การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (สายงานบริหารสถานศึกษา) Read More »

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นายชาญกฤต น้ำใจดี ผอ. ส …

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ Read More »

การนิเทศ ติดตามการประเมินกิจกรรม “Let’s speak English out”

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นายชาญกฤต น้ำใจดี …

การนิเทศ ติดตามการประเมินกิจกรรม “Let’s speak English out” Read More »

Scroll to Top