ภารกิจ รอง ผอ.เขต

วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2567 ท่านชาญกฤต น้ำใจดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 ร่วมกับท่านบัญชา เสนาคูณ ท่านกรรณิกา ซาหยอง และท่านว่าที่ร้อยตรีปัญจมาสน์ มาศนพคุณรัตน์ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ได้ดำเนินการนิเทศออนไลน์ เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2567 ท่านชาญกฤต น้ำใจดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 ร่วมกับท่านบัญชา เสนาคูณ ท่านกรรณิกา ซาหยอง และท่านว่าที่ร้อยตรีปัญจมาสน์ มาศนพคุณรัตน์ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ได้ดำเนินการนิเทศออนไลน์ เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 Read More »

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ท่านว่าที่ร้อยตรีปัญมาสน์ มาศนพคุณรัตน์ เป็นประธานการประชุมศึกษานิเทศก์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 โดยมีนายสันติ จ้ำแพงจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ และคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ท่านว่าที่ร้อยตรีปัญมาสน์ มาศนพคุณรัตน์ เป็นประธานการประชุมศึกษานิเทศก์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 โดยมีนายสันติ จ้ำแพงจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ และคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 Read More »

18-21 มีนาคม 2567 เวลา 09.00-12.00น. กิจกรรมจิบกาแฟเสวนากับ SchoolMIS ทบทวนการจัดทำโปรแกรมบริการงานวัดผล SchoolMIS ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 4 รุ่น ๆ ละ 40 คน

18-21 มีนาคม 2567 เวลา 09.00-12.00น. กิจกรรมจิบกาแฟเสวนากับ SchoolMIS ทบทวนการจัดทำโปรแกรมบริการงานวัดผล SchoolMIS ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 4 รุ่น ๆ ละ 40 คน Read More »

นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567…ดร.ชาญกฤต น้ำใจดี ผอ.สพป.ขอนแก

นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา Read More »

การนิเทศ ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566

การนิเทศ ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 Read More »

ศึกษาดูงานการรายงานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567ดร.ชาญกฤต น้ำใจดี ผอ.สพป.ข

ศึกษาดูงานการรายงานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา Read More »

วันที่ 11 มกราคม 2567 เวลา. 09.00 น. ท่านบัญชา เสนาคูณ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ ร่วมกันนิเทศออนไลน์โรงเรียนในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 4 ครั้งที่ 11 หัวข้อ การพัฒนากการเรียนการสอน ร่วมกับห้องเรียนคุณภาพ

วันที่ 11 มกราคม 2567 เวลา. 09.00 น. ท่านบัญชา เสนาคูณ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ ร่วมกันนิเทศออนไลน์โรงเรียนในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 4 ครั้งที่ 11 หัวข้อ การพัฒนากการเรียนการสอน ร่วมกับห้องเรียนคุณภาพ Read More »

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหารการศึกษา

วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567ดร.ชาญกฤต น้ำใจดี ผอ.สพป.ขอน

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหารการศึกษา Read More »

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการสอนเขียนอัตนัยและเทคนิคการอ่านจับใจความสำคัญ

วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2566  ท่าน ดร.ชาญกฤต&nbsp

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการสอนเขียนอัตนัยและเทคนิคการอ่านจับใจความสำคัญ Read More »

Scroll to Top