วันที่ 6  ตุลาคม  2566  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยท่านว่าที่ ร.ต.ปัญจมาสน์  มาศนพคุณรัตน์  รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 และนายสันติ  จ้ำแพงจันทร์  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์  ได้ประชุมประจำเดือนเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

 

 

 

Scroll to Top