ไฟล์ดาวโหลดกลุ่มนโยบายและแผน

หลักเกณฑ์การเบิกค่าเดินทางปี 65

หลักเกณฑ์การเบิกค่าเดินทางปี 2566 เอกสารที่นำส่งดังนี้

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566-2570 สพป.ขอนแก่น เขต 4

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566-2570 สพป.ขอ …

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566-2570 สพป.ขอนแก่น เขต 4 Read More »

Scroll to Top