ไฟล์ดาวโหลดกลุ่มนโยบายและแผน

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566-2570 สพป.ขอนแก่น เขต 4

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566-2570 สพป.ขอ […]

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566-2570 สพป.ขอนแก่น เขต 4 Read More »

หลักเกณฑ์การเบิกค่าเดินทางปี 65

หลักเกณฑ์การเบิกค่าเดินทางปี 2566 เอกสารที่นำส่งดังนี้

หลักเกณฑ์การเบิกค่าเดินทางปี 65 Read More »

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566-2570 สพป.ขอนแก่น เขต 4

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566-2570 สพป.ขอ

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566-2570 สพป.ขอนแก่น เขต 4 Read More »

แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Read More »

Scroll to Top