คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566-2570 สพป.ขอนแก่น เขต 4

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566-2570 สพป.ขอ […]

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566-2570 สพป.ขอนแก่น เขต 4 Read More »

คู่มือการขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบลงทุุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

http://www.khonkaen4.go.th/wp-content/uploads/2023/11/คู่มือการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี-2568.pdf

คู่มือการขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบลงทุุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง Read More »

ภาระกลุ่มงานนโยบายและแผน สพป.ขก4

คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ขอนแก่น เขต 4

ภาระกลุ่มงานนโยบายและแผน สพป.ขก4 Read More »

หลักเกณฑ์การเบิกค่าเดินทางปี 65

หลักเกณฑ์การเบิกค่าเดินทางปี 2566 เอกสารที่นำส่งดังนี้

หลักเกณฑ์การเบิกค่าเดินทางปี 65 Read More »

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566-2570 สพป.ขอนแก่น เขต 4

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566-2570 สพป.ขอ

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566-2570 สพป.ขอนแก่น เขต 4 Read More »

แผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แผนปฎิบัติการ ปี

แผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 Read More »

Scroll to Top