คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน

ภาระกลุ่มงานนโยบายและแผน สพป.ขก4

คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ขอนแก่น เขต 4

หลักเกณฑ์การเบิกค่าเดินทางปี 65

หลักเกณฑ์การเบิกค่าเดินทางปี 2566 เอกสารที่นำส่งดังนี้

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566-2570 สพป.ขอนแก่น เขต 4

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566-2570 สพป.ขอ …

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566-2570 สพป.ขอนแก่น เขต 4 Read More »

แผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แผนปฎิบัติการ ปี …

แผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 Read More »

Scroll to Top