เอกสารดาวน์โหลด

คู่มือการพัฒนาศักยภาพด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) สพฐ.

รายงานการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา ระบบการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน และการพัฒนา การเรียนรู้ที่สอดคล้องตามสมรรถนะของผู้เรียน (Assessment for Learning) เพื่อการยกระดับผล การทดสอบระดับชาติ RT, NT, O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๕

รายงานการอบรมวัดผลฯ ๓ ก.ย.๖๕

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย(ลูกจ้างชั่วคราว) ปี 2565

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย(ลูกจ้างชั่วคราว) ปี 2 …

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย(ลูกจ้างชั่วคราว) ปี 2565 Read More »

แบบนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

1.แบบนิเทศ การจัดการเรียนการสอน 2.แบบนิเทศ การประเมินกา …

แบบนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 Read More »

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายปีภาษี 2565

ไฟล์แนบ >> หนังสือรับรองภาษีลูกจ้างปี 2565 รายบุค …

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายปีภาษี 2565 Read More »

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึ …

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา Read More »

รายงาน Best Practice การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา ด้วยกระบวนการศึกษาดูงาน

รายงาน Best Practice การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ด้วยรูปแบบ PAOR Model

Scroll to Top