เอกสารดาวน์โหลด

หนังสือรับรองภาษีลูกจ้างปี 2566

*เพื่อป้องกันมิจฉาชีพนำข้อมูลไปใช้ จึงของดแนบเอกสารรับร […]

หนังสือรับรองภาษีลูกจ้างปี 2566 Read More »

เเบบฟอร์มเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

แบบฟอร์มการศึกษาบุตร

เเบบฟอร์มเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร Read More »

น้ำพองหลังเขียว มินิมาราธอน ครั้งที่23/2023 วิ่งด้วยกันปันน้ำใจ

น้ำพองหลังเขียวมินิมาราธอนครั้งที่ 3/2023

น้ำพองหลังเขียว มินิมาราธอน ครั้งที่23/2023 วิ่งด้วยกันปันน้ำใจ Read More »

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ (Short Clip) โครงการเผยแพร่อุดมการณ์และค่านิยมประชาธปไตยด้วยการแสดงแบบอย่างที่ดี(archetype)

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ (Short Clip) โครงการเผยแพร่อุดมการณ์และค่านิยมประชาธปไตยด้วยการแสดงแบบอย่างที่ดี(archetype) Read More »

ขอเชิญสมัครอบรมปฏิบัติการหลักสูตร พลิกโฉมครูภาษาอังกฤษ(ยุก PA)ด้วยการออกแบบและจัดการเรียนรู้ 8 กิจกกรม (ตามเกณฑ์ กค.ศ.) ด้วยการประยุกต์ใช้ AI(CHATGPT) และโปรแกรมWORDWALL and CANVAพร้อมแพลตฟอร์มโรงเรียนออนไลน์ค

สมัครอบรมปฏิบัติการหลักสูตร พลิกโฉมครูภาษาอังกฤษ

ขอเชิญสมัครอบรมปฏิบัติการหลักสูตร พลิกโฉมครูภาษาอังกฤษ(ยุก PA)ด้วยการออกแบบและจัดการเรียนรู้ 8 กิจกกรม (ตามเกณฑ์ กค.ศ.) ด้วยการประยุกต์ใช้ AI(CHATGPT) และโปรแกรมWORDWALL and CANVAพร้อมแพลตฟอร์มโรงเรียนออนไลน์ค Read More »

ขอเชิญสมัครอบรมปฏิบัติการ หลักสูตร พลิกโฉมครูยุค PA (ทุกกลุ่มสาระและครูปฐมวัย) ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 8 กิจกรรม (ตามเกณฑ์ กค.ศ.)เน้นกิจกรรมห้องเรียนแบบระบบเปิด(Classroom Oriented and open Classroom)และประยุกต์ใช้ AI (CHATGPT)พร้อมโปรแกรมWORDWALL และ CANVA โดยใช้แพลตฟอร์มโรงเรียนออนไลน์ครบวงจรเป็นนวัตกรรม (LMS and School Platform)

ขอเชิญสมัครอบรมปฏิบัติการ หลักสูตร พลิกโฉมครูยุค PA (ทุ

ขอเชิญสมัครอบรมปฏิบัติการ หลักสูตร พลิกโฉมครูยุค PA (ทุกกลุ่มสาระและครูปฐมวัย) ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 8 กิจกรรม (ตามเกณฑ์ กค.ศ.)เน้นกิจกรรมห้องเรียนแบบระบบเปิด(Classroom Oriented and open Classroom)และประยุกต์ใช้ AI (CHATGPT)พร้อมโปรแกรมWORDWALL และ CANVA โดยใช้แพลตฟอร์มโรงเรียนออนไลน์ครบวงจรเป็นนวัตกรรม (LMS and School Platform) Read More »

แผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แผนปฎิบัติการ ปี

แผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 Read More »

การใช้กิจกรรมศิลปะบนแผงไข่เพื่อพัฒนาความสามารถ

การใช้กิจกรรมศิลปะบนแผงไข่เพื่อพัฒนาความสามารถทางคณิตศา

การใช้กิจกรรมศิลปะบนแผงไข่เพื่อพัฒนาความสามารถ Read More »

รายงานการวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test : O-NET) ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่

รายงานการวิเคราะห์ผลการทดสอบโอเนตระดับเขตพื้นที่ ปี๒๕๖๕

รายงานการวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test : O-NET) ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่ Read More »

Scroll to Top