รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้ายและรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญและรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔

ประกาศคัดเลือก อ.10 อ.43

ประกาศ อ.ค.ค.ศ.สพป.ขก 4พนักงานส่วนท้องถิ่น ว29up

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.สพป.ขก 4หลักเกณฑ์ย้าย 38 ค. ว30up

แบบ คำขอ ว 29

แบบ คำขอ ว 30 -2

-ยื่นใบสมัครพร้อมข้อมูลบุคคลและ
รายงานผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง ๓ ปี ตามแบบที่กำหนด ระหว่างวันที่ 8-16 มีนาคม 2566
(วันและเวลาราชการ)
-ตรวจสอบคุณสมบัติ ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2566
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือก ภายในวันที่ 3 เมษายน 2566
-ดำเนินการคัดเลือก ภายในวันที่ 10 เมษายน 2566
-เสนอผลการคัดเลือกต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 และให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้ง ในการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 คราวต่อไป

Scroll to Top