Author name: กลุ่มบริหารบุคคล

การย้ายข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา ตำแหน่งครู (แก้ไขปฏิทิน)

203 .ว110 ลว 9 มค66 upแบบคำร้องย้าย 2566 upแบบคำร้องย้า …

การย้ายข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา ตำแหน่งครู (แก้ไขปฏิทิน) Read More »

แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

137 28_2566_การแก้ไขเพิ่มเติม

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ(การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566

2.ย้ายครู ปี พ.ศ. 2566 ว7436 1.ด่วนที่สุด ต่างเขต 4.ปริ …

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ(การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ประเภททั่วไป

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก แนบรายชื่อผู้ผ่าน

ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)

ยื่นคำร้องขอย้ายและเอกสารประกอบการพิจารณา ส่งสำนักงานเข …

ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป

สอบข้อเขียน ภาค ก. และภาค ข ในวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 25 …

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป Read More »

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป

รับสมัคร ระหว่างวันที่ 8 – 15 ธันวาคม 2565 ในวันเ …

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญและรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นเพื่อมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38.ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์

นักประชาสัมพันธ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

Scroll to Top