หนังสือราชการ

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายปีภาษี 2565

ไฟล์แนบ >> หนังสือรับรองภาษีลูกจ้างปี 2565 รายบุค …

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายปีภาษี 2565 Read More »

ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2566 (แบบรายงานผู้ทำคุณประโยชน์ฯ/แบบสรุปผลงานฯ/ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการฯ/รายชื่อผู้ทำคุณประโยชน์ย้อนหลัง 5 ปี (61-65)

หลักเกณฑ์ ฯ แบบรายงานการาคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ 66 สพ …

ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2566 (แบบรายงานผู้ทำคุณประโยชน์ฯ/แบบสรุปผลงานฯ/ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการฯ/รายชื่อผู้ทำคุณประโยชน์ย้อนหลัง 5 ปี (61-65) Read More »

การย้ายข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา ตำแหน่งครู (แก้ไขปฏิทิน)

203 .ว110 ลว 9 มค66 upแบบคำร้องย้าย 2566 upแบบคำร้องย้า …

การย้ายข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา ตำแหน่งครู (แก้ไขปฏิทิน) Read More »

แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

137 28_2566_การแก้ไขเพิ่มเติม

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ(การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566

2.ย้ายครู ปี พ.ศ. 2566 ว7436 1.ด่วนที่สุด ต่างเขต 4.ปริ …

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ(การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ประเภททั่วไป

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก แนบรายชื่อผู้ผ่าน

ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)

ยื่นคำร้องขอย้ายและเอกสารประกอบการพิจารณา ส่งสำนักงานเข …

ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป

สอบข้อเขียน ภาค ก. และภาค ข ในวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 25 …

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป Read More »

Scroll to Top