หนังสือทั่วไป/แจ้งเวียน

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้ายและรับโอนฯ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

ประกาศคัดเลือกนักทรัพยากรบุคคล แนบท้าย 1หลักเกณฑ์ ตัวชี …

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้ายและรับโอนฯ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล Read More »

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

1.ประกาศ 2.บัญชีรายชื่อ 3.บัญชีตำแหน่งว่างผู้บริหาร 4.แ …

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้ายและรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔

ประกาศผู้ผ่าน นักประชาสัมพัน

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และภาค ค ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 สังกัดสำนักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

1.ประกาศผู้ผ่าน ภาค ก  2.แนบท้ายประกาศ1 3.แนบท้ายประกาศ …

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และภาค ค ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 สังกัดสำนักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 Read More »

ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์,จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์(EBOOK),และประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์จาก สพป.และสพม.พื้นที่ต่างๆ

ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์จากเขตต่างๆ_กันยายน 2566

๑.ประชาสัมพันธ์ Virtual Tour ๓๖๐ องศา ของศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย ๒.โครงการสถานศึกษาส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.)กลุ่มนักเรียน ๓.การปรับอัตราเงินสะสมและเงินสมทบของกองทุนการออมแห่งชาติ(กอช)

ประชาสัมพันธ์3อย่าง_Virtual Tour_กอช_อัตรา กอช

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนพฤษภาคมและเดือนกรกฏาคม 2566 และ ขอส่งเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์2อย่าง_ศูนย์วิทย์_วารสารแก่นคูณ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้ายและรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญและรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี …

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้ายและรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญและรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ Read More »

การไม่เรียกเก็บสำเนาเอกสาร ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ประชาสัมพันธ์_การไม่เรียกเก็บสำเนาบัตรปชช10เขต_ประถมประ …

การไม่เรียกเก็บสำเนาเอกสาร ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 Read More »

Scroll to Top