หนังสือทั่วไป/แจ้งเวียน

มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมชินูปถัมภ์ รับสมัครขอรับทุนของมูลนิธิฯ ประจำปีการศึกษา 2566

มูลนิธินักเรียนขาดแคลน ในพระบรมชินูปถัมภ์ สมัครขอรับทุน …

มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมชินูปถัมภ์ รับสมัครขอรับทุนของมูลนิธิฯ ประจำปีการศึกษา 2566 Read More »

ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ขอเชิญส่งวงดนตรีพื้นบ้านโปงลางเข้าร่วมการประกวด “มหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธ์ุ” ประจำปี 2566

ศาลากลาง ขก. ปชส. เชิญวงดนตรีพื้นบ้านโปงลางร่วมประกวด & …

ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ขอเชิญส่งวงดนตรีพื้นบ้านโปงลางเข้าร่วมการประกวด “มหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธ์ุ” ประจำปี 2566 Read More »

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

 วิทยาลัยนวัตกรรม มทร. รัตนโกสินทร์ ปชส. แนะนำหลักสูตรบ …

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา Read More »

ประชาสัมพันธ์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมงานเทศกาลวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติในต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2566-2567

หนังสือ จังหวัดขอนแก่น ปชส. การสมัครฯ

การย้ายข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา ตำแหน่งครู (แก้ไขปฏิทิน)

203 .ว110 ลว 9 มค66 upแบบคำร้องย้าย 2566 upแบบคำร้องย้า …

การย้ายข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา ตำแหน่งครู (แก้ไขปฏิทิน) Read More »

แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

137 28_2566_การแก้ไขเพิ่มเติม

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ(การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566

2.ย้ายครู ปี พ.ศ. 2566 ว7436 1.ด่วนที่สุด ต่างเขต 4.ปริ …

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ(การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ประเภททั่วไป

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก แนบรายชื่อผู้ผ่าน

Scroll to Top