วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ท่านว่าที่ร้อยตรีปัญมาสน์ มาศนพคุณรัตน์ เป็นประธานการประชุมศึกษานิเทศก์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 โดยมีนายสันติ จ้ำแพงจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ และคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

Scroll to Top