วันที่ 10 มกราคม 2567 เวลา. 09.00 น. นายสันติ จ้ำแพงจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ ร่วมกันนิเทศออนไลน์โรงเรียนในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 4 ครั้งที่ 10 หัวข้อ การพัฒนากการเรียนการสอน ร่วมกับห้องเรียนคุณภาพ

Scroll to Top