การประชุมออนไลน์ ผู้บริหารและครูผู้สอนในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2566 และการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูงและห้องเรียนคุณภาพ

Section Title

วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ดร.ชาญกฤต น้ำใจดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 และว่าที่ร้อยตรี ปัญจมาสน์ มาศนพคุณรัตน์ นายบัญชา เสนาคูณ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ได้จัดประชุมออนไลน์ ผู้บริหารและคณะครูเพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2566 และการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง และห้องเรียนคุณภาพ

Scroll to Top