ภารกิจ ผอ.เขต

การประชุมออนไลน์ “แนวการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีของสถานศึกษาที่ปฏิบัติตามคู่มือการบัญชีสำหรับหน่วยงานย่อย พ.ศ.2515”

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 นายชาญกฤต น้ำใจดี ผู้อำนวยการสำน

การประชุมออนไลน์ “แนวการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีของสถานศึกษาที่ปฏิบัติตามคู่มือการบัญชีสำหรับหน่วยงานย่อย พ.ศ.2515” Read More »

(ข่าวประชาสัมพันธ์) ภารกิจผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนสองห้องประชาบำรุง อ.เขาสวนกวาง

วันที่ 3 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. นายชาญกฤต น้ำใจดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนสองห้องประชาบำรุง อ.เขาสวนกวาง เพื่อมอบนโยบายและให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเน้นย้ำนโยบายองค์กรสมรรถนะสูงและห้องเรียนคุณภาพ และให้ข้าราชการครูปฏิบัติงานแบบมืออาชีพและมีความสามัคคีเพื่อพัฒนาลูกๆนักเรียนให้มีการเรียนที่ดีและมีความสุขตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

(ข่าวประชาสัมพันธ์) ภารกิจผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนสองห้องประชาบำรุง อ.เขาสวนกวาง Read More »

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้ช่วย และคณะกรรมการประเมินห้องเรียนคุณภาพ

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้ช่วย และคณะกรรมการประเมินห้องเรียนคุณภาพ Read More »

การนิเทศออนไลน์ แนวทางการขับเคลื่อนสู่องค์กรสมรรถนะสูงและห้องเรียนคุณภาพ

วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2566 ท่านดร.ชาญกฤต น้ำใจดี ผอ.สพ

การนิเทศออนไลน์ แนวทางการขับเคลื่อนสู่องค์กรสมรรถนะสูงและห้องเรียนคุณภาพ Read More »

การประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 14/2566 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ”เรียนดี มีความสุข”

วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 นายชาญกฤต น้ำใจดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 ประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 14/2566 ณ หอประชุมพระธาตุปรางค์กู่ โดยมี รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 ผู้อำนวยการกลุ่ม เข้าร่วมประชุม โดยเน้นย้ำการขับเคลื่อนนโยบาย “ห้องเรียนคุณภาพ” เพื่อให้สอดคล้องและ ตอบโจทย์กับนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ของท่าน พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนำสถานศึกษาในสังกัดขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติโดยพร้อมเพรียงกัน โดยขับเคลื่อนตามรูปแบบการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสู่องค์กรสมรรถนะสูง

การประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 14/2566 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ”เรียนดี มีความสุข” Read More »

การประชุมกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ มอบนโยบายการนิเทศการศึกษาในสภาวะการขาดอัตรากำลัง และติดตามการนิเทศห้องเรียนคุณภาพ

การประชุมกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ มอบนโยบายการนิเทศการศึกษาในสภาวะการขาดอัตรากำลัง และติดตามการนิเทศห้องเรียนคุณภาพ Read More »

การประชุมออนไลน์ ผู้บริหารและครูผู้สอนในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2566 และการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูงและห้องเรียนคุณภาพ

Section Title วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ดร.ชาญกฤต น้ำใจดี ผ

การประชุมออนไลน์ ผู้บริหารและครูผู้สอนในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2566 และการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูงและห้องเรียนคุณภาพ Read More »

การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ครั้งที่ 5/2566

วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ หอ

การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ครั้งที่ 5/2566 Read More »

Scroll to Top