ภารกิจ ผอ.เขต

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาทางเลือก ครั้งที่ 1/2565

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 นายชาญกฤต น้ำใจดี ผอ. สพป. …

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาทางเลือก ครั้งที่ 1/2565 Read More »

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และกำหนดผลงานและรางวัลดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์และบังเกิดผลดีต่อราชการ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.   นายชา …

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และกำหนดผลงานและรางวัลดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์และบังเกิดผลดีต่อราชการ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566) Read More »

รายการพฤหัสบดี สพป. ขอนแก่น เขต 4 พบเพื่อนครู ครั้งที่ 5/2566

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 – 12 …

รายการพฤหัสบดี สพป. ขอนแก่น เขต 4 พบเพื่อนครู ครั้งที่ 5/2566 Read More »

การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน”

วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม …

การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน” Read More »

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 4 ครั้งที่ 3/2566

วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายชาญกฤต น้ำใจดี …

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 4 ครั้งที่ 3/2566 Read More »

การประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน สพป. ขอนแก่น เขต 4 ครั้งที่ 3/2566

วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายชาญกฤต น้ำใจดี …

การประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน สพป. ขอนแก่น เขต 4 ครั้งที่ 3/2566 Read More »

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 9/2566 ประจำวันที่ 1 มีนาคม 2566

วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายชาญกฤต น้ำใจดี …

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 9/2566 ประจำวันที่ 1 มีนาคม 2566 Read More »

การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566  เวลา 13.30 น. นายป …

การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ครั้งที่ 1/2566 Read More »

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการพัฒนาสมรรถนะ คศ.3 สู่ความก้าวหน้า คศ.4 ตามกรอบ ว PA (Performance Agreement)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566  เวลา 13.00 น. น …

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการพัฒนาสมรรถนะ คศ.3 สู่ความก้าวหน้า คศ.4 ตามกรอบ ว PA (Performance Agreement) Read More »

Scroll to Top