ภารกิจ ผอ.เขต

การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ครั้งที่ 5/2566

วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ หอ …

การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ครั้งที่ 5/2566 Read More »

กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น.       นายชา …

กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา Read More »

การมอบนโยบายให้คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 นายประเสริฐ หอมดี ประธาน อ …

การมอบนโยบายให้คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย Read More »

รายการพฤหัสบดี สพป. ขอนแก่น เขต 4 พบเพื่อนครู ครั้งที่ 12/2566

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566  เวลา 10.00 – 12.00 น. …

รายการพฤหัสบดี สพป. ขอนแก่น เขต 4 พบเพื่อนครู ครั้งที่ 12/2566 Read More »

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. นายชาญกฤต …

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย Read More »

การประชุม “การขับเคลื่อน พัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 4” พิธีลงนาม MOU และกิจกรรมรณรงค์สร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการทุจริต

วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566  เวลา 09.00 น.   ดร.ชาญกฤต   …

การประชุม “การขับเคลื่อน พัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 4” พิธีลงนาม MOU และกิจกรรมรณรงค์สร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการทุจริต Read More »

การประชุมเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันจันทร์ที่  19  มิถุนายน  2566  เวลา  09.00  น. …

การประชุมเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 2566 Read More »

สพป. ขอนแก่น เขต 4 จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ กิจกรรมการต่อต้านการทุจริตและการต่อต้านยาเสพติด

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. นายชาญ …

สพป. ขอนแก่น เขต 4 จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ กิจกรรมการต่อต้านการทุจริตและการต่อต้านยาเสพติด Read More »

การประชุมโครงการส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 นายชาญกฤต น้ำใจดี ผอ. …

การประชุมโครงการส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 Read More »

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 4 ครั้งที่ 6/2566 และร่วมรณรงค์กิจกรรมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการทุจริต

เมื่อวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. นายชาญกฤต …

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 4 ครั้งที่ 6/2566 และร่วมรณรงค์กิจกรรมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการทุจริต Read More »

Scroll to Top