รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

1.ประกาศรับสมัคร ผู้บริหารสถานศึกษา

2.ใบสมัครสอบ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

3.ใบสมัครสอบ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึก

รับสมัครตั้งแต่วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 ถึงวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

Scroll to Top