แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

เเผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

เเผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

Scroll to Top