กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

คู่มือการรับและนำส่งคลังผ่านระบบKTB

คู่มือการรับและนำส่งคลังผ่านระบบKTB

คู่มือการรับและนำส่งคลังผ่านระบบKTB Read More »

ประกาศโรงเรียนสองห้องประชาบำรุง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคาร สพฐ.๔(ห้องส้วม ๔ ห้อง)และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนสองห้องประชาบำรุง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคาร สพฐ.๔(ห้องส้วม ๔ ห้อง)และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More »

งบทดลองรายเดือน ประจำเดือน เมษายน 2567

งบทดลองรายเดือน ประจำเดือน เมษายน 2567_compressed

งบทดลองรายเดือน ประจำเดือน เมษายน 2567 Read More »

งบทดลองรายเดือน ประจำเดือนมีนาคม 2567

งบทดลองรายเดือน ประจำเดือน มีนาคม2567

งบทดลองรายเดือน ประจำเดือนมีนาคม 2567 Read More »

งบทดลองรายเดือนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

งบทดลองรายเดือนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567_compressed

งบทดลองรายเดือนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 Read More »

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพื้นที่บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพื้นที่บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More »

งบทดลองรายเดือนประจำเดือนมกราคม 2567

งบทดลองรายเดือนประจำเดือนมกราคม 2567_compressed

งบทดลองรายเดือนประจำเดือนมกราคม 2567 Read More »

หนังสือรับรองภาษีลูกจ้างปี 2566

*เพื่อป้องกันมิจฉาชีพนำข้อมูลไปใช้ จึงของดแนบเอกสารรับร

หนังสือรับรองภาษีลูกจ้างปี 2566 Read More »

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพื้นที่บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคา

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพื้นที่บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) Read More »

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประม

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 Read More »

Scroll to Top