Author name: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

งบทดลองรายเดือน ประจำเดือน มิถุนายน 2567

งบทดลองรายเดือน ประจำเดือน มิถุนายน 2567

งบทดลองรายเดือน ประจำเดือน มิถุนายน 2567 Read More »

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 Read More »

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566 Read More »

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง รอบ 6 เดือน ไตรมาส 1-2

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง รอบ 6 เดือน ไตรมาส 1-2 Read More »

งบทดลองรายเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม 2567

งบทดลองรายเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม 2567

งบทดลองรายเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 Read More »

คู่มือการรับและนำส่งคลังผ่านระบบKTB

คู่มือการรับและนำส่งคลังผ่านระบบKTB

คู่มือการรับและนำส่งคลังผ่านระบบKTB Read More »

งบทดลองรายเดือน ประจำเดือน เมษายน 2567

งบทดลองรายเดือน ประจำเดือน เมษายน 2567_compressed

งบทดลองรายเดือน ประจำเดือน เมษายน 2567 Read More »

งบทดลองรายเดือน ประจำเดือนมีนาคม 2567

งบทดลองรายเดือน ประจำเดือน มีนาคม2567

งบทดลองรายเดือน ประจำเดือนมีนาคม 2567 Read More »

งบทดลองรายเดือนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

งบทดลองรายเดือนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567_compressed

งบทดลองรายเดือนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 Read More »

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพื้นที่บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพื้นที่บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More »

Scroll to Top