Author name: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายปีภาษี 2565

ไฟล์แนบ >> หนังสือรับรองภาษีลูกจ้างปี 2565 รายบุค …

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายปีภาษี 2565 Read More »

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายการ โต๊ะเก้าอี้นักเรียนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 …

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายการ โต๊ะเก้าอี้นักเรียนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) Read More »

งบทดลองรายเดือนประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

งบทดลองรายเดือนประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

งบทดลองรายเดือนประจำเดือนตุลาคม 2565

งบทดลองรายเดือนประจำเดือนตุลาคม 2565

เกณฑ์การประเมินผลด้านบัญชี เดือน กันยายน 2565

เกณฑ์การประเมินผลด้านบัญชี เดือน กันยายน 2565

เกณฑ์การประเมินผลด้านบัญชี เดือน สิงหาคม 2565

เกณฑ์การประเมินผลด้านบัญชี เดือนสิงหาคม 2565

รายละเอียดการโอนเงินสวัสดิการเกี่ยวการศึกษาบุตร ข้าราชการครูเเละบุคลากรในสังกัด

รอบที่1 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

Scroll to Top