ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป

สอบข้อเขียน ภาค ก. และภาค ข ในวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565 และสอบ ภาค ค. สัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565

ณ โรงเรียนน้ำพอง ตำบลหนองกุง  อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

Scroll to Top