ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)

ประกาศตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดที่ว่าง จำนวน 10 อัตรา ตามประกาศนี้
ยื่นคำร้องในระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ถึง 14 กรกฎาคม 2565

Scroll to Top