*เพื่อป้องกันมิจฉาชีพนำข้อมูลไปใช้ จึงของดแนบเอกสารรับรองการหักภาษีทางหน้าเว็บไซต์

**สามารถรับเอกสารได้ที่กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพป.ขอนแก่น เขต 4

Scroll to Top