Author name: กลุ่มอำนวยการ

การประชุมออนไลน์ “แนวการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีของสถานศึกษาที่ปฏิบัติตามคู่มือการบัญชีสำหรับหน่วยงานย่อย พ.ศ.2515”

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 นายชาญกฤต น้ำใจดี ผู้อำนวยการสำน […]

การประชุมออนไลน์ “แนวการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีของสถานศึกษาที่ปฏิบัติตามคู่มือการบัญชีสำหรับหน่วยงานย่อย พ.ศ.2515” Read More »

(ข่าวประชาสัมพันธ์) ภารกิจผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนสองห้องประชาบำรุง อ.เขาสวนกวาง

วันที่ 3 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. นายชาญกฤต น้ำใจดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนสองห้องประชาบำรุง อ.เขาสวนกวาง เพื่อมอบนโยบายและให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเน้นย้ำนโยบายองค์กรสมรรถนะสูงและห้องเรียนคุณภาพ และให้ข้าราชการครูปฏิบัติงานแบบมืออาชีพและมีความสามัคคีเพื่อพัฒนาลูกๆนักเรียนให้มีการเรียนที่ดีและมีความสุขตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

(ข่าวประชาสัมพันธ์) ภารกิจผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนสองห้องประชาบำรุง อ.เขาสวนกวาง Read More »

การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2

วันที่  15  ธันวาคม  2566  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร

การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 Read More »

การประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 14/2566 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ”เรียนดี มีความสุข”

การประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 14/2566 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ”เรียนดี มีความสุข” Read More »

การประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 14/2566 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ”เรียนดี มีความสุข”

วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 นายชาญกฤต น้ำใจดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 ประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 14/2566 ณ หอประชุมพระธาตุปรางค์กู่ โดยมี รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 ผู้อำนวยการกลุ่ม เข้าร่วมประชุม โดยเน้นย้ำการขับเคลื่อนนโยบาย “ห้องเรียนคุณภาพ” เพื่อให้สอดคล้องและ ตอบโจทย์กับนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ของท่าน พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนำสถานศึกษาในสังกัดขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติโดยพร้อมเพรียงกัน โดยขับเคลื่อนตามรูปแบบการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสู่องค์กรสมรรถนะสูง

การประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 14/2566 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ”เรียนดี มีความสุข” Read More »

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น

ประกาศสำนักงานเขต_หลักเกณฑ์การใช้หอประชุม

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น Read More »

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2566

วันที่ 23 ตุลาคม 2566 นางกรรณิกา ซาหยอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์และบุคลากร สพป.ขอนแก่น เขต 4 ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566 และร่วมวางพวงมาลา ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ลานกว้างที่ว่าการอำเภอน้ำพอง เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเคารพ ความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และภาคประชาชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
รับชมภาพเพิ่มเติม คลิก:

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2566 Read More »

Scroll to Top