Author name: กลุ่มอำนวยการ

พิธีเปิดป้ายโรงเรียนสาธิตมอนเตสซอรี และการประชุมเสวนาการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดมอสเตสซอรี

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 …นายชาญกฤต น้ำใจ …

พิธีเปิดป้ายโรงเรียนสาธิตมอนเตสซอรี และการประชุมเสวนาการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดมอสเตสซอรี Read More »

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูด้านการวัดและประเมินผลในสถานศึกษาด้วยโปรแกรม School MIS

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 นายชาญกฤต น้ำใจดี ผอ. …

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูด้านการวัดและประเมินผลในสถานศึกษาด้วยโปรแกรม School MIS Read More »

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายชาญกฤต น …

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน Read More »

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 11/2566 ประจำวันที่ 15 มีนาคม 2566

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายชาญกฤต น้ำใจด …

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 11/2566 ประจำวันที่ 15 มีนาคม 2566 Read More »

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาทางเลือก ครั้งที่ 1/2565

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 นายชาญกฤต น้ำใจดี ผอ. สพป. …

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาทางเลือก ครั้งที่ 1/2565 Read More »

Scroll to Top