การประชุมภารกิจงานของศึกษานิเทศก์ สพป. ขอนแก่น เขต 4

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566  เวลา 09.00 น.

นายชาญกฤต น้ำใจดี  ผอ.สพป. ขอนแก่น เขต 4  ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม “ภารกิจงานของศึกษานิเทศก์”  สพป. ขอนแก่น เขต 4  พร้อมมอบนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานนิเทศติดตามฯ  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย  รอง ผอ.สพป. ขอนแก่น เขต 4  นายวิโรจน์ ค้อไผ่  นายสันติ จ้ำแพงจันทร์  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  และคณะศึกษานิเทศก์  ณ ห้องประชุมใหม่  สพป. ขอนแก่น เขต 4

Scroll to Top