โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสมรรถนะครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบ ACTIVE LEARNING

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566

นายนายชาญกฤต น้ำใจดี  ผอ.สพป. ขอนแก่น เขต 4   ได้มอบหมายให้ นายนิสิต สายโยค รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4  เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์  และผู้บริหารสถานศึกษาผู้เป็น coach ของโครงการฯ

ร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยเป้าหมายได้แก่ คณะครู Master Teacher การสอน Active learning จำนวน 37 ท่าน  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ ในระยะ A2 (Assignment) และ A3 (Action) ของโครงการฯ  ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์

Scroll to Top