รายการ พฤหัสบดี สพป. ขอนแก่น เขต 4 พบเพื่อนครู

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น.
นายชาญกฤต น้ำใจดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4   ร่วมรายการ พฤหัสบดี สพป. ขอนแก่น เขต 4 พบเพื่อนครู  ครั้งที่ 2/25660  และรายการรอบรั้วโรงเรียน  พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป. ขอนแก่น เขต 4  นายวิโรจน์ ค้อไผ่ นายนิสิต สายโยค นางกรรณิกา ซาหยอง   ณ ห้อง Live Stream DLICT อาคาร 1 ชั้น 2 สพป. ขอนแก่น เขต 4
 
 
Scroll to Top