รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. และการประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 4

วันพุธที่ 25 มกราคม 2566  เวลา 08.30 น.

นายชาญกฤต น้ำใจดี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4  ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.  ครั้งที่ 4/2566 ประจำวันพุธที่ 25 มกราคม 2566 และเป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ครั้งที่ 1/2566 ประจำเดือนมกราคม 2566 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย/ศึกษานิเทศก์ และผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งข้อราชการและติดตามผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา  ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

 

 

 

 

Scroll to Top