การประชุม เรื่อง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

วันอังการที่ 24 มกราคม 2566  เวลา 10.00 น.

นายชาญกฤต น้ำใจดี  ผอ.สพป. ขอนแก่น เขต 4  มอบหมายให้ นายวิโรจน์ ค้อไผ่  รอง ผอ.สพป. ขอนแก่น เขต 4 เป็นประธานในการประชุม เรื่อง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด …

พร้อมด้วยนายสันติ จ้ำแพงจันทร์  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลฯ  และศึกษานิเทศก์  สพป. ขอนแก่น เขต 4  ณ ห้องประชุมคอนเฟอเร้นท์  อาคาร 2 ชั้น 2  สพป. ขอนแก่น เขต 4

1. หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 66 สพฐ.

Scroll to Top