โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จัดสอบ Pre O-NET ของนักเรียนชั้น ป.6 , ม.3 กลุ่มโรงเรียนเขื่อนอุบลรัตน์

วันอังคาร ที่ 24  มกราคม 2566

นายชาญกฤต น้ำใจดี  ผอ.สพป. ขอนแก่น เขต 4  พร้อมด้วย นายวิโรจน์ ค้อไผ่  รอง ผอ.สพป. ขอนแก่น เขต 4  และนางสาวกรรยา จิตฟุ้ง  ร่วมเป็นเกียรติในโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จัดสอบ Pre O-NET ของนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3  กลุ่มโรงเรียนเขื่อนอุบลรัตน์ ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ พร้อมตรวจเยี่ยมห้องสอบและให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

การจัดสอบPre O-NET ในวันนี้เป็นการจัดทดสอบเสมือนจริง เพื่อนำผลมาพัฒนาผู้เรียนในการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET ป.6, ม.3)  พร้อมมอบนโยบาย แนวทางการพัฒนาองค์กรสมรรถนะสูงให้กับคณะผู้บริหาร กลุ่มโรงเรียนเขื่อนอุบลรัตน์

Scroll to Top