วันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 นายชาญกฤต น้ำใจดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 เป็นประธานการประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 5/2565 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย /ศึกษานิเทศก์ และผู้ที่มีความเกี่ยวข้องเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมคอนเฟอเรนซ์ อาคาร 2 ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

Scroll to Top