การประชุมศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 9/2566 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.
นายชาญกฤต น้ำใจดี  ผอ. สพป. ขอนแก่น เขต 4  มอบหมายให้นายวิโรจน์ ค้อไผ่  รอง ผอ. สพป. ขอนแก่น เขต 4  เป็นประธานในการประชุมศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 9/25656 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566  เรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายสันติ จ้ำแพงจันทร์ ผอ. กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ คณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ  ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 2 สพป. ขอนแก่น เขต 4
***รูปภาพเพิ่มเติม…
Scroll to Top