การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพป. ขอนแก่น เขต 4 และการประชุมรับทราบแนวทางการดำเนินกิจกรรม “6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร”

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.
นายชาญกฤต น้ำใจดี ผอ. สพป. ขอนแก่น เขต 4 ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป. ขอนแก่น เขต 4 เพื่อมอบนโยบาย พร้อมแจ้งข้อราชการและปรึกษาหารือรับทราบปัญหา และแนวทางปฏิบัติราชการ แก่ผู้บริหาร สพป. ขอนแก่น เขต 4 ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด ได้รับทราบ พร้อมทั้งเป็นประธานในการประชุมรับทราบแนวทางการดำเนินกิจกรรม “ 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” เพื่อให้สถานศึกษาร่วมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ ๆ มีสิทธิ์เลือกตั้งให้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 นี้ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รอง ผอ. สพป. ขอนแก่น เขต 4 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย/ศึกษานิเทศก์ บุคลากร และผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพป. ขอนแก่น เขต 4 ณ หอประชุม สพป. ขอนแก่น เขต 4
*** รูปภาพเพิ่มเติม…  https://drive.google.com/drive/folders/1CZSHMeYYSeBQDTbeDosk0B66MbFAWS5m?usp=sharing

 

 

 

 

Scroll to Top