บุคลากรกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสาววราภรณ์ เพียจันทร์
ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางชนม์สิตา บาลยอ
เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มพัฒนาครูฯ

เอกสารกลุ่มกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

[display-posts category="hr_dev"]

คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานของกลุ่ม/บุคลากร

Scroll to Top