กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

จดหมายข่าวกลุ่มพัฒนาครูฯ เดือนมิถุนายนฉบับที่ 3 การแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลหญิงรุ่นอาวุโส (VIP) “ร้อยแก่นสารสินธุ์ลีก 2023”

รายงาน Best Practice การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา ด้วยกระบวนการศึกษาดูงาน

รายงาน Best Practice การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ด้วยรูปแบบ PAOR Model

รายงานการติดตามผลการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา ด้วยกระบวนการศึกษาดุงาน

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Scroll to Top