พิธีการจัดงานวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567

วันที่ 16 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. ดร.ชาญกฤต น้ำใจดี ผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 เป็นประธานในพิธีการจัดงานวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 ณ หอประชุมโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล อ.เขาสวนกวาง ได้รับเกียรติจาก นายกรชวาลวิชญ์ ชัยพีรวัส นายอำเภอเขาสวนกวาง อ่านสาร พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในพิธีภาคเช้า มีการทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูในอำเภอเขาสวนกวาง ภาคบ่าย มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ พร้อมร่วมรับประทานอาหาร จับสลากมอบของรางวัลเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้คุณครู

Scroll to Top