การประชุมอบรม “แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2566-2568”

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 นายบัญชา เสนาคูณ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต4 ได้เข้าร่วม การประชุมอบรม “แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2566-2568” ณ ห้องประชุมสัตตบงกช โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์

Scroll to Top