กิจกรรมการเปิดชั้นเรียน (Open Class) ห้องเรียน Active Learning

เมื่อวันพุธที่ 1 มีนาคม 2566
นายชาญกฤต น้ำใจดี ผอ. สพป. ขอนแก่น เขต 4 มอบหมายให้นายนิสิต สายโยค รอง ผอ. สพป. ขอนแก่น เขต 4 เป็นประธานฯ พร้อมด้วย นายสุพรรณ วิรุณพันธ์ ผอ. ผู้เป็นประธานกลุ่มฯ ทีมศึกษานิเทศก์ คณะผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู ร่วมกิจกรรมการเปิดชั้นเรียน (Open Class) ห้องเรียน Active Learning ได้แก่ ห้องเรียนคณิตศาสตร์ (ห้องครูอาย) ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบเปิด (Open approach) โดยการ Lesson Study ด้วยกระบวนการ PLC สอดคล้องกับการทำ PA #โครงการฯ Active Learning กลุ่มโรงเรียนหนองกุงทรายมูล ณ โรงเรียนบ้านทรายมูล

 

Scroll to Top