การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (สายงานบริหารสถานศึกษา)

เมื่อวันพุธที่ 1 มีนาคม 2566
นายชาญกฤต น้ำใจดี ผอ. สพป. ขอนแก่น เขต 4  มอบหมายให้นายวิโรจน์ ค้อไผ่ รอง ผอ. สพป. ขอนแก่น เขต 4 เป็นตัวแทนประธานคณะกรรมการการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (สายงานบริหารสถานศึกษา) พร้อมด้วย นางสาวอนงค์นาถ เคนโพธิ์ นางสาวกรรยา จิตฟุ้ง และนางสาวภัทริกา ทองยา ศึกษานิเทศก์ ร่วมให้กำลังใจและร่วมรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานของผู้รับการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางฎัฏฐากาญจน์ พรหมประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฏร์บำรุง และนายอัศนัย วารีศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนด่าน…
ดูข้อมูลเชิงลึกและโฆษณา
โปรโมทโพสต์
ความรู้สึกทั้งหมด

16

Scroll to Top