การประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน สพป. ขอนแก่น เขต 4 ครั้งที่ 3/2566

วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.
นายชาญกฤต น้ำใจดี  ผอ. สพป. ขอนแก่น เขต 4  เป็นประธานในการประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน สพป. ขอนแก่น เขต 4  เพื่อแจ้งข้อราชการ และปรึกษาหารือ รับทราบแนวทางปฏิบัติราชการร่วมกัน  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รอง ผอ. สพป. ขอนแก่น เขต 4 และผู้อำนวยการกลุ่ม/หนวย/ ศึกษานิเทศก์ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 2 สพป. ขอนแก่น เขต 4
*** รูปภาพเพิ่มเติม…
Scroll to Top